Bierwoordenboek
informatie voor en door de bierliefhebber
RSS
Bierwoordenboek

Bieraccijns

Aangepast op: 11-05-2013 22:52 door Arjan - Gecategoriseerd als: Bier

Definitie

Bieraccijns is een heffing over de uitslag en invoer van bier.
Uitslag: betreft het brengen van bier buiten een plaats die voor dit soort accijnsgoed als accijnsgoederenplaats is aangewezen.
Invoer: het vanuit het buitenland brengen van bier in Nederland.

De heffing wordt opgelegd aan de vergunninghouder van de accijnsgoederenplaats. Grondslag voor de heffing is de hoeveelheid bier uitgedrukt in hectoliters.

Zie ook; Accijns. Of: maelgelt, tonnegeld.

Berekening

Tot 1994 werd de bieraccijns geheven over het halffabricaat wort. In verband met de verliezen die optraden in het productieproces gold een gestaffeld tarief afhankelijk van de productieomvang als compensatie voor die verliezen. Bij de invoering van de heffing op het eindproduct verviel deze ratio. Niettemin is destijds besloten een speciale regeling voor kleine brouwerijen te handhaven.

Heffingen bieraccijns per hectoliter:

1970; fl 20,24
1980; fl 40,56
1990; fl 43,80
1999; fl 46,90

Per 1 januari 2009 is de accijns op alcohol in bier met 30 procent gestegen. Wijn en gedestilleerd werden niet geraakt door deze maatregeling.
In 2008 was het bedrag dat per hectoliter pils (van 5 vol%) afgedragen moest worden 25,11 euro.
In 2009 is dit 32,64 euro; een verschil van 7,53 euro per hectoliter. Een glas pils van 25cl kost daardoor 2 eurocent meer.

2013;
 • Categorie S: € 44,90
 • Categorie I: € 35,90 (voor een kratje pils van 7.2 liter is dit €2,58 aan accijns)
 • Categorie II: € 26,94
 • Categorie III: € 6,05

Taalkundig

 • woordvorm: mannelijk zelfstandig naamwoord
 • lettergrepen: bier - ac - cijns
 • enkelvoud: de bieraccijns
 • meervoud: bieraccijnzen
 • verkleinwoorden: bieraccijnsje, bieraccijnsjes
 • hyperoniem: accijns

Vertalingen

 • Duits: Biersteuer (die ~)
 • Engels: tax on beer, duty on beer, excise duty on beer
 • Frans: droits sur la bière

Links naar

Referenties

Bierwoordenboek - Versie 01.02.06) Copyright ©1997-2023, ArPat Software. Alle rechten voorbehouden - All rights reserved.