Bierwoordenboek
informatie voor en door de bierliefhebber
RSS
Bierwoordenboek

Ethanol

Aangepast op: 25-12-2008 00:32 door Arjan - Gecategoriseerd als: Bier
Ethanol, ook wel ethylalcohol genoemd, is een scheikundige benaming voor de alcohol, die in bier aanwezig is.
Naast ethanol kunnen ook kleinere hoeveelheden methanol en hogere alcoholen in bier aanwezig zijn.

Ethanol is, in zuivere vorm, kleurloos, smaakloos en reukloos. Het prikkelt/verdooft de zintuigen wel, maar het heeft geen smaak of reuk. Het is echter wel een smaakversterker. Vele stofjes lossen goed op in alcohol en juist niet in water. Omdat alcohol een kooktemperatuur heeft van 78ºC, is het vluchtiger dan water. De stofjes, die met de alcohol mee verdampen zijn zo beter te ruiken.

Ethanol is een koolwaterstofmolecuul met
 • twee koolstofmoleculen (C) en
 • één hydroxylgroep (OH)

Scheikundige formule is: C2H5OH (of CH3CH2OH).

Andere eigenschappen van ethanol zijn;
 • Kookpunt: 78,31ºC
 • Smeltpunt: -117ºC
 • Zelfontbrandingstemperatuur: 363ºC
 • Brandbaar vanaf 12ºC
 • Explosiegrens ligt tussen de 3.4 en 19 vol% in lucht.
 • Relatieve dichtheid (water = 1.00): 0.80
  Vandaar dat 4 gewichtsprocenten overeenkomen met 5 volumeprocenten ethanol.
 • Molecuulmassa: 46.1 u (ter vergelijking; water: 18,015 u)

Links naar

Referenties

Bierwoordenboek - Versie 01.02.06) Copyright ©1997-2023, ArPat Software. Alle rechten voorbehouden - All rights reserved.