Bierwoordenboek
informatie voor en door de bierliefhebber
RSS
Bierwoordenboek

Celsius

Aangepast op: 03-08-2007 13:42 door Arjan - Gecategoriseerd als: Bier
De temperatuur kan worden aangegeven in graden Celsius; ook wel geschreven als °C. Deze schaal gaat uit van het smeltpunt van ijs als nulpunt (0°C). Het kookpunt van zuiver water is vastgesteld op 100(°C).

Andere eenheden zijn graden Fahrenheit en graden Kelvin.

De omrekenfactor van graden Celsius naar Fahrenheit is:
Fahrenheit = 9/5 x °C + 32

Voorbeeld:
 20°C =
  9/5 x 20 + 32 =
  68°Fahrenheit

De omrekenfactor van Fahrenheit naar graden Celsius is:
Graden Celsius = (5 x (°Fahrenheit - 32)) / 9

Voorbeeld:
 68°Fahrenheit =
  (5 x (68 - 32)) / 9 =
  (5 x 36) / 9 =
  180 / 9 =
  20°C

Links naar

Referenties

Bierwoordenboek - Versie 01.02.06) Copyright ©1997-2023, ArPat Software. Alle rechten voorbehouden - All rights reserved.