Bierwoordenboek
informatie voor en door de bierliefhebber
RSS
Bierwoordenboek

Hopplant

Aangepast op: 17-06-2009 00:57 door Arjan - Gecategoriseerd als: Bier, Hop
De Latijnse benaming voor hop is Humulus lupulus en is familie van de Hennep (Cannabaceae).
Het is een linksom windende klimplant, die een hoogte van 6 tot 7 of zelfs 10 meter kan bereiken. Ook in Nederland komt deze plant van nature voor; met name in loofbossen en heggen. Omdat ie niet (meer) gecultiveerd is wordt de hop, die je hier tegenkomt, ook wel wilde hop genoemd.
Omdat de plant tweehuizig is, is er een mannelijke en een vrouwelijke plant. De mannelijke plant kan men herkennen aan de pluimen die rond juli tot september aan de plant zit. De vrouwelijke plant is te herkennen aan eivormige kegels, de zogenaamde hopbellen. De schutbladen van deze hopbellen zijn aan de voet bezet met klieren, die hars bevatten. Alleen de hopbellen worden gebruikt voor de bereiding van bier. In België is het zelfs verboden om mannelijke hopplanten te houden, daar deze voor zaadvorming in de hopbellen kan zorgen, wat een kwalitatief minder goede hop oplevert.
In Nederland is de hopcultuur verloren gegaan. Meeldauw en andere ziektes hebben de plant verzwakt. Ook de concurrentie van de buurlanden was enorm. In Duitsland, Engeland, Verenigde Staten en Tsjechië wordt op grote schaal hop gekweekt.

Wil men hop verbouwen, dan moet ervoor gezorgd worden dat de grond zeer voedselrijk is en voldoende vocht kan vasthouden. Leemhoudende grond leent zich hier goed voor. De plant kan het beste met ijzerdraden geleid worden, zodanig dat zoveel mogelijk zonlicht opgevangen kan worden. De hop kan geplukt worden, als de harskliertjes lupuline (ofwel hopmeel) bevatten. In deze hopmeel zitten de voor de brouwer belangrijke hars en hopolie. Na de oogst moeten de groene bellen gedroogd worden. Het watergehalte moet worden teruggebracht van circa 75% tot circa 10%. Droog niet bij te hoge temperaturen, want dit kan leiden tot smaak- en geurverlies. Thuis kan men dit doen met bijvoorbeeld een haardroger of elektrisch kacheltje, mits voldoende afstand gehouden wordt. Bewaart men de gedroogde hop luchtdicht (samengeperst), vochtvrij en op een donkere plaats, dan is deze jarenlang houdbaar. Het alfazuurgehalte daalt echter wel; zie ook hopverval.

Taalkundig

  • woordvorm: vrouwlijk zelfstandig naamwoord
  • lettergrepen: hop - plant
  • enkelvoud: de hopplant
  • meervoud: de hopplanten
  • verkleinwoord: hopplantje (ev), hopplantjes (mv)

Links naar

Referenties

Bierwoordenboek - Versie 01.02.06) Copyright ©1997-2023, ArPat Software. Alle rechten voorbehouden - All rights reserved.